Wie zijn wij?
Website
't Compostjen

Onze werking
Foto's en filmpjes
Reglement


Website
KWB Heiende

Startpagina
   

't Compostjen:
het eerste wijkcomposteringsproject
in Lokeren en verre omgeving

Met 't Compostjen behaalden we al meerdere prijzen. Een overzicht:
2004 Buiten Gewone Buurt (een initiatief van de Koning Boudewijnstichting (KBS))
2005 SAM (een initiatief van de KBS en Radio 2)
2010 Buiten Gewone Buurt (een initiatief van de KBS)
2012 verkozen tot Meest Buiten Gewone Buurt (KBS i.s.m. TV Oost)
2013 B-Post
2014 Douwe Egberts
2014 Buurten op den Buiten (een initiatief van de KBS)
2016 Buurten op den Buiten (KBS)Enkele (promo)filmpjes:
> prijsuitreiking 'meest Buiten Gewone Buurt' (TV Oost)
> reportage 'meest Buiten Gewone Buurt' (Koning Boudewijnstichting)
> documentaire 't Compostjen (Jeroen Thibau)

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege
wordt meter van 't Compostjen
Meer info? Klik hier 

 De werkgroep 't Compostjen
rechtstaand: Tjen Hillaert, Hans De Greyt,
Jan Smekens en Jo Van Havermaet
vooraan: Jo Dierickx, onze mascotte KaDeeke en Dirk Borgelioen

contact via e-mail
 

De "bewijzen":
* bekroning als 'Mooist bebloemde straat van Lokeren in 1999'
* de erkenning door de Koning Boudewijnstichting als
'Buiten Gewone Buurt'


Radio 2 maakt reportage over 't Compostjen
n.a.v. SAM !!!

INTERNATIONAAL BEZOEK OP 'T COMPOSTJEN !!!
Door hier te klikken verneem je er alles over

'T COMPOSTJEN HEEFT WEER PRIJS !!!
Klik hier voor meer info

Een woordje historiek ...

Toen in 1990 de eerste bewoners kwamen wonen in de Roggestraat had niemand verwacht dat deze woonwijk het pilootproject zou worden voor de stad Lokeren wat het wijkcomposteren betreft.  Zelfs voor de wijde omgeving (Waasland, Dendermondse, Gentse, ...) was dit initiatief uniek.
De eerste jaren was reeds duidelijk dat iemand die in de Roggestraat, en later in de Raapstraat, kwam wonen veel aandacht had voor zijn tuin.  Deze moest mooi en verzorgd zijn.  Dat brengt met zich mee dat iedereen veel tijd spendeert in het onderhouden ervan.  Dit wordt mede ingegeven door het feit dat de stad Lokeren ook zijn steentje bijdraagt door het onderhouden van de grasperkjes en beplantingen in de straat.  Al dit werk resulteerde in 1999 in een bekroning.  De Lokerse Gezinsraad had de Roggestraat uitgeroepen tot de mooist bebloemde straat van Lokeren. Hierbij hoorde natuurlijk een receptie, waarop heel wat bewoners van de wijk aanwezig waren.  Op deze receptie kwam er eigenlijk iets aan het licht: iedereen had hetzelfde probleem.  Waar moeten we naartoe met al ons GFT-afval?  Niet iedereen is zo goed op de hoogte van het zelf composteren en ook niet iedereen kan of wil dit thuis doen.  Toen is het plan opgevat om op een braakliggend stuk grond alle GFT-afval te verzamelen en te composteren.  Dit was eigenlijk de geboorte van het 'wijkcomposteren' in onze wijk.
De grootste voordelen hiervan kwamen ter sprake:

  • geen sluikstorten van tuinafval meer op braakliggende gronden

  • goedkoper dan het DIFTAR-systeem (waarbij betaald word per opgehaald gewicht)

  • maken van eigen compost om te gebruiken in eigen tuin

  • sociaal contact: buren leren elkander (beter) kennen

In de plaatselijke KWB-afdeling was een werkgroep Milieu opgericht.  Daarin zaten ook bewoners (KWB-leden) van de Roggestraat.  Het voorstel werd door de werkgroep besproken en al snel gaf de KWB zijn steun hieraan.
Vanaf dat moment is er een lange weg afgelegd.  Enkele bewoners - KWB-leden en de voorzitter van het wijkcomitee zetten hun schouders onder het project.  Uit een rondvraag, eind 1999, bij alle bewoners van de wijk bleek dat iedereen voor dit idee te vinden was.  Samen met nog enkele bewoners werd een vijfkoppige werkgroep opgericht.
We hebben de Waasse Landmaatschappij, die eigenaar is van het terrein, gevraagd om het betreffende stuk braakliggende grond te mogen gebruiken als verzamelplaats.  Zij stonden oorspronkelijk nogal weigerachtig, maar uiteindelijk gaven zij hun toelating mits het in acht nemen van enkele voorwaarden.  Zoals: de plaats moet op een verzorgde wijze worden aangelegd; enkel verwerken van groenafval; wij het terrein terug aan de maatschappij moeten ter beschikking stellen op hun vraag; ...  Begin 2000 hebben aan het Lokerse stadsbestuur gevraagd om het terrein opnieuw te willen inzaaien.  Daar er gedurende jaren heel wat afval gestort was op deze plaats vroeg de stad om het terrein eerst vrij te maken van alle afval.  Met hulp van een bevriende grondwerker werd dit werk uitgevoerd.  In september 2000 werd het terrein dan opnieuw ingezaaid.  Het werd toen een tijdje stil rond het project tot het najaar 2001.  Door de werkgroep werd een vergadering gehouden samen met een vertegenwoordiging van de stad Lokeren (milieudienst) en de intercommunale IDM, om te bespreken op welke steun wij eventueel konden rekenen om ons initiatief te kunnen starten.  Want zoals iedereen weet kost alles geld.  Om zowel IDM als de stad Lokeren te overtuigen dat het ons menens was hebben 4 leden van de werkgroep zich ingeschreven voor de cursus compostmeester (ingericht door IDM).  Over de hulp en samenwerking met zowel de stad Lokeren als IDM mogen we zeker tevreden zijn: stad Lokeren schonk ons de afsluiting om het compostterrein van het straatbeeld te onttrekken, en van IDM kregen we compostvaten en -bakken ter beschikking.  Begin februari 2002 konden we zodoende van start gaan met de aanleg van het terrein.  Ondertussen werd er ook een naam en passend logo bedacht: vanaf nu spraken we van "de werkgroep 't Compostjen".   Tijdens de opbouw kregen we van wijkbewoners logistieke en materiële steun, zoals beplanting, berghok, ...  Dit gebeurde op een heel spontane manier.  Gedurende 2 maanden werden de zaterdagen opgeofferd aan de opbouw van het terrein, dikwijls in gure weersomstandigheden.  Ondertussen kregen de 46 gezinnen van de wijk ook nog een bezoekje van de werkgroep om hen de bedoeling en werking van het project uit te leggen.  Iedereen stond achter het idee en sloot zich dan ook aan als lid -van een succes gesproken.  Door hun jaarlijkse bijdrage van € 5,00 mogen zij hun GFT-afval aanbrengen.
En op 6 april 2002 was het zo ver: de officiële opening van 't Compostjen, het eerste wijkcomposteringsproject in Lokeren en omgeving.

Wens je meer info, heb je nog vragen over onze werking of wens je een bezoekje te brengen?  Stuur ons een mailtje en wij nemen contact me je op.

Toekomst!
Op de gronden gelegen achter het terrein van 't Compostjen, komt een uitbreiding van de wijk, met 29 koopwoningen. Dit betekent dat er door onze huidige locatie een nieuwe straat wordt getrokken en wij onze activiteiten (tijdelijk) moeten stoppen.

Binnenkort wordt gestart met de infrastructuurwerken. Hierdoor hebben wij onze activiteiten gestopt sinds april 2016. Wat inhoudt dat er niets meer mag aangevoerd worden, zodat wij de compostbakken kunnen omzetten, de compost zeven en de nodige werkzaamheden kunnen uitvoeren, om zo de verhuis voor te bereiden.
Jammer genoeg hebben de infrastructuur al maanden vertraging, waardoor wij ook onze heropstart steeds moeten uitstellen. Wij hopen binnenkort beperkt te kunnen herstarten, op een deel van ons nieuw terrein.

2022: 20 jaar bestaan én nieuw terrein
Met de steun van onze partners en na veel onderhandelen kregen we een nieuw terrein toegewezen (een deeltje van ons oude terrein), en konden we in 2020 onze activiteiten heropstarten. Zij het (voorlopig) op een laag pitje gezien de beperkte mogelijkheden van het terrein(tje). Maar we waren al tevreden om onze activiteiten te kunnen verderzetten.
In het najaar 2021 kregen we dan het goede nieuws: het terrein dat we voor ogen hadden werd ons toegewezen. En alles werd op papier vastgelegd. Yes, de toekomst van 't Compostjen is verzekerd! Dank u wel partners!
Met in het achterhoofd dat we volgend jaar in april 20 jaar bestaan, gingen we onmiddellijk aan de slag om het terrein in te richten. Vanaf november 2021 werden zowat alle zaterdagen en heel wat vrije dagen en pensioendagen (want ondertussen zijn we met 3 bestuursleden in pensioen) opgeofferd om alles tijdig klaar te hebben tegen eind april 2022.
Het terrein moest worden opgeruimd en geëffend. Vervolgens: omheining (zo'n 50 m!) en nodige toegangspoorten plaatsen, oude compostbakken verwijderen en, samen met nieuwe compostbakken, opnieuw opstellen, oude bergingen afbreken, nieuwe berging opstellen (incl fundering), nieuw kippenhok bouwen, takkenwal plaatsen, leifruit planten, ... Kortom, werk genoeg.
Enkel wat echt niet meer bruikbaar was werd naar het recyclagepark afgevoerd. Zo werd het hout van de oude berging gebruikt voor o.a. een nieuw kippenhok, wand aan terras, ...
En het lukte ons: midden april 2022 was het terrein klaar. Op enkele details na.
Enkele foto's van de opbouw:

Zaterdag 30 april 2022, het was zover: samen met onze partners en wijkbewoners konden we ons nieuw terrein officieel in gebruik nemen en konden we ons 20-jaar-jong-zijn vieren. Na enkele welkomstwoordjes konden de aanwezigen het nieuwe 't Compostjen 2.0 verkennen. Met een droogje en een natje werden heel wat herinneringen opgehaald en toekomstplannen gesmeed.
's Namiddags was er nog een open-'t Compostjen-dag, voor alle geïnteresseerden.

Enkele sfeerfoto's:


't Compostjen heeft weer prijs !!!

SAM
Na de erkenning door de Koning Boudewijnstichting als "Buiten Gewone Buurt" behaalden we met 't Compostjen een tweede succes: SAM !!!
SAM is een project dat staat voor mensen die initiatieven nemen om hun leefwereld prettiger te maken. Samen is Alles Mogelijk. En vaak leuker of gewoon handiger.
Dat geldt voor mensen, maar ook voor media. SAM moest dan ook een crossmediaal project zijn.
De radio heeft met ‘Allemaal Sam!’ de spits afgebeten.
De Koning Boudewijnstichting heeft een succesvolle oproep gelanceerd: de “100 van SAM” zijn een feit, en sinds 24 oktober bekend.
Sam.be wordt de online- pijler van het project. Een volwaardige portal, die door alle partners wordt getrokken, maar een eigen leven moet gaan leiden. De website zal méér zijn dan enkel ondersteuning voor de programma’s.
Televisie volgt met, om te beginnen, twee programma’s in het najaar: het eerste programma ging door op zondag 13 november 2005.
Qua media lijkt dit een groot project, maar het echte zwaartepunt ligt elders. SAM vertrekt en komt altijd terug bij de ideeën en initiatieven van de mensen zelf, hoe groot of klein ze ook zijn. Voor SAM is elke mate van engagement interessant (met een stip voor alles met een knipoog en een glimlach).
SAM wil tonen hoe hip sociaal kan zijn, hoe leuk sommige mensen het kunnen maken met weinig, hoe lekker het loopt als je na een half uurtje mopperen de handen uit de mouwen steekt. En dat bestaat, in de gekste vormen, hier in Vlaanderen.
SAM trekt zelf naar die initiatiefnemers en geeft hen een forum.  Zo moet SAM een inspiratiebron worden voor iedereen.

Wij hebben met 't Compostjen deelgenomen aan deze oproep en eindigden bij de 100 geselecteerde projecten.  Hierdoor krijgen wij een financiële steun van € 500.  Geld dat nuttig zal besteed worden in ons initiatief.  Langs deze weg houden wij jullie op de hoogte over het vervolg van deze selectie.
Enkele nuttige links i.v.m. SAM: Sam.be, Radio 2, Eén, Koning Boudewijnstichting

Op zaterdag 19 november kwam Radio 2 naar 't Compostjen om een reportage te maken, welke werd uitgezonden op maandag 21 november in het radioprogramma 'Allemaal SAM'.  Hieronder enkele foto's van de opname.

KBS
Voor de tweede maal kreeg 't Compostjen van de Koning Boudewijnstichting de erkenning als 'Buiten Gewone Buurt'. De financiële steun die 't Compostjen hierdoor bekwam zal aangewend worden voor de herinrichting van het nieuwe terrein na de verhuis.

 


INTERNATIONAAL BEZOEK OP 'T COMPOSTJEN !!!

Op vrijdag 13 april 2007 kreeg ons wijkcomposteringsproject 't Compostjen het bezoek van Franse compostmeesters. Ze waren geïnteresseerd in twee aspecten van wijkcomposteren: enerzijds  het inzamelen van GFT-afval op compostplaatsen rond appartementsblokken waarvoor ze 's morgens in Oostende geweest waren, en anderzijds het composteren in meer landelijke wijken waarvoor ze naar de Roggestraat in Lokeren afzakten. Na een kort overzicht van de historiek van 't Compostjen waarin de samenwerking met de partners van het project centraal stond en een rondleiding op de site, werd uitvoerig van gedachten gewisseld. Uit de gesprekken bleek al snel dat in beide landen de onbaatzuchtige inzet van vrijwilligers de sleutel tot blijvend succes is voor wijkcomposteringsprojecten. Met betrekking tot het proces van het composteren zelf waren er weinig verschillen van opvatting buiten het feit dat de Fransen alles wat organisch afbreekbaar is, zoals bijvoorbeeld krengen van dieren, composteren.

Enkele weken voordien had de werkgroep 't Compostjen nog een buitenlands bezoek mogen verwelkomen: een groep Nederlandse compostmeesters uit Zutphen.  Zij hadden plannen om een dergelijk wijkcomposteringsproject op te richten.  In de voormiddag bezochten zij andere wijkcomposteringsinitiatieven (vooral rond hoogbouw en uitgaande van de gemeenten), maar zij hadden vooral interesse in een project dat zich situeerde in een woonwijk en opgestart was door de wijkbewoners zelf.  Hun bezoek aan 't Compostjen had hun voldoende ideeën bezorgd en zij zijn ondertussen met een dergelijk wijkcomposteringsproject gestart.  Geregeld is er nog contact tussen beide vrijwilligersgroepen.

In december 2007 mocht de werkgroep "'t Compostjen" opnieuw buitenlands bezoek ontvangen.  Ditmaal betrof het Engels bezoek: werkgroep 'Harrow Agenda 21' uit Londen.  De vertegenwoordiger van deze groep was ten zeerste geïnteresseerd in de opzet en werking van ons project.  In januari 2008 verscheen er zelfs een artikel van dit bezoek.

In ieder geval was de buitenlandse belangstelling voor hun werk een riem onder het hart van de vrijwilligers uit de Roggestraat en een extra stimulans om nog lang door te gaan met hun project.


Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege
wordt meter van 't Compostjen

Persbericht
Vlaams Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege aanvaardde het meterschap van 't Compostjen in de Roggestraat in Lokeren. Samen met voorzitter Tjen Hillaert onthulde zij een gedenkplaat aan de compostplaats van de straat.
Die compostplaats groeide de voorbije acht jaar uit tot een ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners. Ondermeer het wijkfeest heeft er plaats. Eerder werd de Roggestraat door de Koning Boudewijnstichting onderscheiden als "Buitengewone Buurt". Ook de actie SAM van Radio 1 en Radio 2 onderscheidde de buurt al.
 

"Uit onderzoek blijkt dat de motivatie van vrijwilligers belangrijk is. Nog belangrijker is de kwaliteit van de compostmeesters. Ik ken dit project persoonlijk want familie van mij woont hier vlakbij", aldus de minister.
"We startten 8 jaar geleden met 46 gezinnen, nu werken bijna alle 97 in de straat wonende gezinnen mee. Zij brengen groenafval. Wij composteren en bewoners mogen compost mee naar huis nemen. Zoveel als zij zelf wensen", zei voorzitter Tjen Hillaert namens 't Compostjen. " Wij kregen al bezoek uit Nederland, Frankrijk en Engeland. Maar ik ben een beetje ongerust want de Waasse Landmaatschappij plant een bijkomende verkaveling. Hopelijk kunnen we op een andere plaats op enkele honderden vierkante meters ons project verderzetten", besloot Tjen Hillaert.


Interesse in onze werking of heb je nog vragen? Klik hier.

Terug naar de top van de pagina

Voor de werking van 't Compostjen: klik hier.
Voor foto's vanaf de opbouw tot nu: klik hier.
Voor het reglement van 't Compostjen: klik hier.


Enkele interessante links:


Terug naar de top van de pagina
Terug naar de KWB-startpagina


't webmasterTjen
web counter