onze werking


BeginpaginaFoto's en filmpjes
Reglement


 

Op deze pagina willen wij u een overzicht geven van de werking van 't Compostjen.

Startdatum: zaterdag 06 april 2002

Aantal gezinnen in de wijk: 54 gezinnen
Aantal deelnemende gezinnen: 54 (dus een deelname van 100% !)
In de loop van 2004 komen er 9 gezinnen bij.  Van zodra de woningen bewoond zijn worden deze gezinnen bezocht om hun o.a. uitleg te geven over het wijkcomposteringsproject en voor eventuele deelname.  In 2005 komen er nog een 15-tal gezinnen bij.

De werkgroep bestaat uit 5 leden: 4 compostmeesters en 1 in opleiding.  We trachten om tijdens de openingsuren met min. 2 leden aanwezig te zijn.  Geregeld krijgen we hulp van bereidwillige bewoners.  Ondertussen is onze werkgroep uitgebreid met een zesde lid: hij gaat in het najaar de voorbereidende cursus voor compostmeester volgen.
Enkele van onze compostmeesters hebben het peterschap van een school op zich genomen.  En dit in het kader van MOS (Milieuzorg Op School).

Op het terrein beschikken wij over volgende infrastructuur:
- bergruimte
- kleine compostbakken (ong 1 m3): 6 stuks, ondertussen vervangen door 3 duo-compostbakken uit gerecycleerd kunststofafval (totaal ong 9 m3)
- grote compostbakken (ong 2 m3): 12 stuks, waarvan 1 bak wordt gebruikt als stokeerplaats voor de geoogste compost
- compostvaten: 8 stuks
- composthoop: een mengeling van het aangevoerde grasmaaisel met houtsnippers.  Na enkele weken kan dit mengsel worden vermengd met de compostbakken of - vaten
- houtwal: een andere manier van composteren
- kippen: 7 stuks, momenteel 16 stuks

Het GFT-afval wordt zoveel mogelijk gescheiden aangebracht:
- keukenafval voor de compostvaten
- tuinafval voor de compostbakken
- grasmaaisel wordt verzameld op de composthoop
- snoeihout wordt geregeld verhakseld
- etensresten wordt aan de kippen gegeven

In de zomer brengen ong 20 gezinnen per openingsdag GFT-afval.
In de winter zijn dat ong 10 gezinnen (hoofdzakelijk keukenafval).

Alle gezinnen hebben een reglement ontvangen met daarin o.a. een lijst wat wel en wat niet mag aangebracht worden.  Het aangebrachte materiaal wordt onmiddellijk gecontroleerd en de verboden zaken worden terug meegegeven.  We merken dat dit zijn vruchten afwerpt, want steeds minder moeten we bezoekers terugsturen met verboden zaken.
Geregeld delen wij een nieuwsbrief rond.  Hierin vermelden we o.a. data van diverse activiteiten (werkdagen, ...), punten die speciale aandacht vragen, nieuwtjes, enz.

Het grootste 'probleem' (en dat hadden we verwacht) is de grote aanvoer van grasmaaisel.  De aanvoer is te groot om rechtstreeks te mengen met ander tuinafval.  Daarom wordt het grasmaaisel afzonderlijk gestort en onmiddellijk met houtsnippers gemengd.  Na enkele weken reeds kan dit al gedeeltelijk gecomposteerd mengsel worden gebruikt om te mengen met het half-gecomposteerd tuinafval.  Dit wordt telkens gedaan als er een compostbak wordt omgezet.

Er wordt ook een logboek bijgehouden.  Hierin worden de werkzaamheden genoteerd per compostbak, -vat, -hoop, e.a.  Op deze manier is goed bij te houden welke werkzaamheden wanneer werden uitgevoerd.  Zo weten we ook wanneer er bakken moeten worden omgezet of wanneer er kan gemengd worden en met welke bakken we dit kunnen doen.

Geregeld heeft er een werkdag plaats.  Op zo'n werkdag worden allerlei werkzaamheden uitgevoerd.  Werkzaamheden die niet mogelijk zijn tijdens de openingsuren, zoals het terrein onderhouden, compost omzetten en zeven, ...  Door het slechte weer (sterke wind en regen) hebben we niet alle werkzaamheden kunnen uitvoeren die waren gepland.  Vandaar dat we op zaterdag 27 maart een werknamiddag voorzien.

Zoals vroeger reeds vermeld zijn we geselecteerd als Buiten Gewone Buurt (een initiatief van de Koning Boudewijnstichting), met een financiële steun van € 4.000 als beloning.   Dit geld werd gebruikt voor de aankoop van diverse materialen en beplanting.  Zo hebben we een verhakselaar, bladerzeef en mulchmaaier aangekocht.  Het kippenhok werd verfraaid, en een deel van de omheining werd vernieuwd.  Fruitbomen en -struiken werden aangeplant.  Kleiner werkmateriaal werd ook reeds aangekocht.  Pick-nicktafels werden aangekocht en hebben een fris en vrolijk kleurtje gekregen. 
Het is onze bedoeling om zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen werken en om deze ruimte verder uit te bouwen tot ontmoetingsruimte voor de wijkbewoners.

Zaterdag 17 april 2004 was voor 't Compostjen een grote dag: in de voormiddag startten wij, in aanwezigheid van o.a. onze Buiten Gewone Buurt-partners, wijkbewoners en pers, ons derde werkjaar en openden wij het 'vernieuwd' Compostjen.  We telden een 60-tal aanwezigen, wat toch op een zekere erkentelijkheid van ons initiatief wijst.  Een receptie hoorde er vanzelfsprekend ook bij.  In de namiddag had er een workshop composteren plaats voor onze plaatselijke KWB-afdeling.

In 2005 gingen wij in op de oproep van SAM (een initiatief van Radio 2, Eén en de Koning Boudewijnstichting).  Wij waren één van de 100 geselecteerde projecten over gans Vlaanderen.  Hierdoor ontvingen wij een financiële steun van € 500.  Geld dat zal worden besteed aan de verdere uitbouw van ons initiatief.

In 2007 bestond 't Compostjen 5 jaar en dit moest uiteraard gevierd worden.  Dit gebeurde tijdens het opendeurweekend ter gelegenheid van  'Juni Compostmaand'.  In aanwezigheid van de Lokerse burgemeester, schepenen, gemeenteraadsleden, vertegenwoordigers van onze partner IDM en talrijke wijkbewoners, werd na enkele korte toespraken een receptie aangeboden.  Na de nodige glaasjes kon vervolgens het jaarlijkse wijkfeest van start gaan.  Ook dit werd een toffe bedoening: de pitta-broodjes werden vlot naar binnen gewerkt, de nodige pintjes -en andere drankjes- werden gedronken, er werd heel wat afgelachen en heel wat nagels werden onder de nodige toejuichingen in een boomstronk geklopt.  De ene nagel ging er al wat vlotter in dan de andere.  Enfin, we waren al enkele uren van de zondag voorbij toen we aan de opkuis en afbraak konden beginnen.  We tellen al af naar de volgende samenkomst: de nieuwjaarsreceptie van 2008 ...

Van onze partner IDM ontvangen wij maar liefst 9 duo-compostbakken in kunststof, ter vervanging van de compostbakken vervaardigd uit palletten.  Hartelijk dank!  Meteen krijgt 't Compostjen een ander uitzicht.  En ondertussen zijn we in blijde verwachting van een carport met bergruimte. Zo kunnen we onze oorspronkelijke houten bergruimte vervangen.  En of dit nodig is.
Van deze gedaanteverandering mag je binnenkort foto's verwachten.

Contactadres: tcompostjen@telenet.be
 

ZATERDAG 17 APRIL 2004:
START 3° WERKJAAR 'T COMPOSTJEN EN
INHULDIGING ALS "BUITEN GEWONE BUURT"


NAMIDDAG: WORKSHOP COMPOSTEREN


Terug naar de top van de pagina

WERKDAG
VAN ZATERDAG 16 OKTOBER 2004

 

WERKDAG
VAN ZATERDAG 2 APRIL 2005

DEMO COMPOSTEREN
LANDELIJKE GILDE - DOORSLAAR
zondag 12 februari 2006

 

Ontvangst van groepen of verenigingen
Wij mochten reeds diverse groepen, verenigingen en scholen ontvangen en rondleiden op 't Compostjen.  
* diverse cursussen compostmeester IDM * wijk Waterlaatstraat * CD&V-partijbestuur Lokeren * KWB Spoele
* kleuterschool Heiende (meerdere keren) * lagere school Heiende (meerdere keren) * weekend van de compostmeester 2003, 2004, 2005 * KWB Heiende
* O. L. V. Presentatie Lokeren (meerdere keren) * St-Anna Lokeren (meerdere keren) * Gezinsbond Lokeren * ACV-delegatie
* halte tijdens de sneukeltocht van school  De Bengel - Lokeren * medewerking aan de studiedag 'Lokale ondersteuning van vrijwilligerswerk' door Provincie Oost-Vlaanderen (15 juni 2004) * Groen! Lokeren: fietstocht door Lokeren met een halte in 't Compostjen * Basisschool Doorslaar: 4° leerjaar, 5° leerjaar en 6° leerjaar
* deelname eerste opendeurweekend
"Kom eens langs bij DO"
* burgemeester en Milieuraad van Schelle * gemeente Zutphen (Nl): werkgroep wijkcompsteren "De Kaardebol" (samen composteren in de binnenstad) * compostmeesters uit het Franse Nantes komen inspiratie opdoen (het tweede internationaal bezoek op enkele maanden tijd)

contactadres: tcompostjen@telenet.be

 
't Compostjen in de pers
Naast diverse krantenartikels, naar aanleiding van o.a. de opening van 't Compostjen en de inhuldiging als Buiten Gewone Buurt, verschenen er nog enkele artikels en interviews in o.m. volgende publicaties:
DE LOKERAAR (informatief advertentieblad), mei 2002
COMPOSTNIEUWS (nieuwsbrief aan de compostmeesters, een uitgave van IDM), oktober 2002
LOKAAL (magazine en ledenblad van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw), 16-31 mei 2004
TERZAKE (gemeenschappelijke publicatie van VIBOSO en De Wakkere Burger), september 2004
KANAAL 3 (regionale TV), zondag 5 juni 2005, naar aanleiding van 'Juni Compostmaand' opendeurweekend
RADIO 2 Oost-Vlaanderen: reportage uitgezonden op donderdag 20 oktober 2005 tijdens 'Middagpost'
RAAK (maandblad KWB Nationaal): reportage in RAAK, november 2005
RADIO 2 Nationaal: reportage uitgezonden op maandag 21 november 2005 tijdens radioprogramma 'Allemaal SAM'

Ondertussen kregen wij ook steun van het Limburgse bedrijf Ekol nv, gespecialiseerd in het verwerken van kunststofafval tot nuttige toepassingen (zoals compostbakken, banken en tafels, pikniktafels, bloembakken, verkeersgeleidingselementen, ...).  Waarvoor dank !
 

Interesse in onze werking of heb je nog vragen? Klik hier.

Buiten Gewone Buurt
is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting


Onze partners
klik op het logo van onze partner om naar hun website te bezoeken


Voor foto's van 't Compostjen: klik hier.
Voor het reglement van 't Compostjen: klik hier.
Wil je terug naar de beginpagina van 't Compostjen: klik hier.

Terug naar de top van de pagina
Terug naar de KWB-startpagina


't webmasterTjen